top of page

GMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

04/12/2019

GODZINY OTWARCIA PSZOKÓW


GODZINY OTWARCIA PSZOK w CEDRACH WIELKICH przy ul. Leśniej 34B:
Środa - 13.00 – 18.00
Sobota - 10.00 – 15.00

 

GODZINY OTWARCIA PSZOK w KOŚCIERZYNIE przy ul. Przemysłowej 9A

Wtorek, środa, czwartek - 13.00 - 17.00

Piątek i sobota - 8.00 - 12.00

 

15/07/2014

Co można przywozić do PSZOK-a ?

Odpady wielkogabarytowe – stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, itp.

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak również części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Tworzywa sztuczne- puste i zgniecione butelki PET, folia, torebki z tworzyw sztucznych, puste plastikowe butelki po kosmetykach i środkach czystości, plastikowe opakowania po żywności, opakowania wielomateriałowe tj. typu kartoniki po mleku czy soku typu TETRAPAK. Do tworzyw sztucznych nie wrzucamy: opakowań i butelek po olejach spożywczych, samochodowych i smarach, opakowań po farbach i lakierach, opakowań po nawozach, środkach owadobójczych i chwastobójczych, styropianu, gumy.

Papier i tektura- książki bez twardych okładek materiałowych i tekturowych, zeszyty, papiery biurowe zadrukowane i niezadrukowane, broszury, foldery i ulotki reklamowe, akta z papieru białego, dokumenty, gazety kolorowe, kartony

Szkło - butelki, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach

Metale - puszki po napojach, puszki po konserwach, drobny złom żelazny, metale kolorowe, kapsle, patelnie, zużyte sztućce itp. Do metali nie wrzucamy: -sprzętu AGD, butelek po aerozolach, puszek po farbach, lakierach,

Tekstylia- odzież, ubrania, tkaniny

 

Odpady budowlane i remontowe - odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów np. posadzki betonowe, beton; gruz ceglany np. cegły, pustaki, cement; odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia np. wanny, zlewy, płytki ceramiczne; usunięte tynki, tapety, okleiny itp.; drewno np. belki, konstrukcje drewniane, deski, boazeria, panele, drzwi; szkło np. szyby okienne; tworzywa sztuczne np. rynny z PCV, rury wodociągowe i kanalizacyjne, ramy okienne z PCV;

 

Zużyte opony - zużyte opony z pojazdów osobowych oraz zużyte opony rowerów, wózków itp.

 

Odpady ulegające biodegradacji –zalicza się do nich odpady kuchenne, odpady zielone powstających m. in. w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów (liście, trawa, pocięte gałęzie drzew i krzewów, łodygi, kwiaty), drewno i opakowania z drewna

Opakowania wielomateriałowe – kartoniki po mleku, sokach typu TETRAPAK, opakowania składające się z laminatu z folii, papieru i aluminium tj. opakowania po chipsach, batonach, ciastkach, zupkach w proszku itp.

 

Chemikalia - opakowania zawierające resztki farb i lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn oraz opakowania po aerozolach.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - należy przez to rozumieć wyselekcjonowane z odpadów komunalnych kompletne zużyte urządzenia, będące odpadami w rozumieniu zapisów ustawy o odpadach, do których zalicza się:

 

 1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego: chłodziarki, zamrażarki, pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, mikrofalówki, grzejniki elektryczne, wentylatory elektryczne, urządzenia klimatyzacyjne;

 2. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego: odkurzacze, zamiatacze dywanów, żelazka, tostery, frytkownice, miksery, noże elektryczne, urządzenia do pielęgnacji włosów i ciała oraz wagi;

 3. Sprzęt teleinformacyjny i telekomunikacyjny: komputery, laptopy (w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura), stacje robocze, notebooki, notepady, kalkulatory kieszonkowe i biurowe, elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania, faksy, teleksy, telefony, telefony komórkowe, telefony bezprzewodowe;

 4. Sprzęt audiowizualny: odbiorniki radiowe, odbiorniki telewizyjne, kamery wideo, sprzęt hi-fi, wzmacniacze dźwięku;

 5. Sprzęt oświetleniowy: oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych, liniowe lampy fluorescencyjne, kompaktowe lampy fluorescencyjne, niskoprężne lampy sodowe;

 6. Narzędzia elektryczne i elektroniczne: wiertarki, piły, maszyny do szycia;

 7. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy typu kolejki elektryczne i tory wyścigowe, gry wideo, kieszonkowe konsole do gier wideo;

 8. Przyrządy do nadzoru i kontroli: czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty;

Baterie i akumulatory - baterie i akumulatory ołowiowe, niklowo-kadmowe i inne, baterie i akumulatory małogabarytowe (paluszki, płaskie, itp.)

Przeterminowane leki – leki po terminie przydatności, leki nie zużyte do końca opakowania

 

Do PSZOK nie przyjmujemy:

 •  Zmieszanych odpadów budowlanych ( np. połamanych płyt kartonowo-gipsowych wymieszanych z gruzem ceglanym , betonowym, zbitymi płytkami ceramicznymi i innymi odpadami pobudowlanymi, porozbiórkowymi)

 •  Płyt azbestowo-cementowych

 •  Materiałów izolacyjnych tj. wełna izolacyjna, styropian budowlany, papa itp.

 •  Części od samochodów i maszyn

 •  Zużytych opon od samochodów ciężarowych i maszyn rolniczych

 •  Opakowań po nawozach, środkach ochrony roślin wykorzystywanych w rolnictwie

 •  Odpadów pochodzących od podmiotów gospodarczych

 •  Pozostałych odpadów nie wymienionych w tabeli

Odpady, które nie są przyjmowane w PSZOK w Cedrach Wielkich mieszkańcy mogą na koszt własny  dostarczyć do wybranych zakładów utylizacyjnych osobiście bądź za pośrednictwem firm wywozowych wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej Gminy Cedry Wielkie (dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy)

 

22/04/2014

Podsumowanie działalności PSZOK w Cedrach Wielkich.

W okresie od VIII do XII 2013r. w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Cedrach Wielkich zgromadzono następujące odpady:


- opakowania z tworzyw sztucznych – 400 kg,
- papier – 300 kg,
- szkło – 6,82 tony,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 1,94 tony,
- zużyte baterie – 30 kg,
- zużyte opony – 3 tony,
- odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – 5 ton,
- gruz ceglany – 1 tona,
- zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia – 3,1 tony,
- odpady wielkogabarytowe – 2,1 tony,
- odzież – 600 kg,
- odpady niebezpieczne (tj. opakowania po farbach, rozpuszczalnikach – puste i z zawartością) – 480 kg.

Z PSZOK-a korzystają mieszkańcy wszystkich miejscowości z terenu gminy. W okresie od VIII 2013 do IV 2014 – najliczniej odpady przywozili mieszkańcy Cedrów Małych ( ok. 100 osób) i Cedrów Wielkich ( ok. 170 osób), następnie mieszkańcy miejscowości Długie Pole, Koszwały, Trutnowy, Błotnik, Wocławy (od 16-40 osób), oraz mieszkańcy miejscowości Giemlice, Miłocin, Kiezmark, Leszkowy, Stanisławowo, Trzcinisko ( od 3-15 osób).

 

27/03/2014

OGŁOSZENIE

Informujemy, iż od kwietnia br. Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Cedrach Wielkich będzie otwarty w każdą środę i sobotę (z wyłączeniem dni świątecznych).


GODZINY OTWARCIA:
Środa - 13.00 – 18.00
Sobota - 10.00 – 15.00

 

20/08/2013

Pierwszy dzień funkcjonowania Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

W ubiegłą sobotę (17 sierpnia br.) po raz pierwszy Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych otworzył swoje bramy dla mieszkańców. Już od pierwszych godzin pracy cieszył się dużym zainteresowaniem, blisko 20 osób skorzystało z możliwości bezpłatnego pozbycia się niepotrzebnych przedmiotów. Przywiezione zostały głównie opony od pojazdów osobowych, meble, sprzęt komputerowy jak również ogromne ilości tworzyw sztucznych i odpadów zielonych.

Przypominamy, że Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych działający przy Oczyszczalni Ścieków w Cedrach Wielkich, otwarty jest w każdą sobotę w godz. od 10.00 do 15.00. Mieszkańców, którzy złożyli deklarację w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w tut. Urzędzie serdecznie zachęcamy do korzystania z możliwości legalnego pozbycia się zużytych i niepotrzebnych przedmiotów.

bottom of page