top of page

25/08/2020

Okaż serce i zapełnij serce

Przed wejściem do budynku Urzędu Gminy Cedry Wielkie stoi wielkie serce – kosz na plastikowe nakrętki, które może wrzucać każdy chętny. Nakrętki są zbierane oczywiście na cele charytatywne.

Jest jeszcze jeden pozytywny aspekt tej akcji. Pamiętamy, że zbieranie nakrętek to dbanie o środowisko, w którym mieszkamy. Nakrętki będą oczywiście poddane recyklingowi. Zachęcam mieszkańców naszej gminy do wrzucania nakrętek do naszego serca. Tym niewielkim gestem możemy pomóc osobie potrzebującej – mówi wójt Janusz Goliński.

Do kosza można wrzucać wszelkie plastikowe nakrętki. Mogą to być nakrętki np. po napojach, kawie, mleku czy jogurtach oraz zakrętki po chemii gospodarczej: płynach do zmywania, szamponach i płynach do płukania. Do kosza nie wolno wrzucać innych przedmiotów, a jeśli mają one np. tekturowe uszczelki, trzeba je usunąć przed wyrzuceniem.

Już wkrótce kolejne serca pojawią się przy szkołach.

13/08/2020

Ekologiczny konkurs „KOMPOSTOWNIK 2020”

Jak ograniczyć ilość produkowanych odpadów? Jedną z metod jest kompostowanie, a więc rozkład materii organicznej do kompostu. Kompostowania nie byłoby, gdyby nie pożyteczne mikroorganizmy – w tym bakterie tlenowe.

 

Dla tych, którzy posiadają kompostownik, organizujemy konkurs.

Dla tych którzy chcą wziąć udział w konkursie, zachęcamy do samodzielnego wykonania kompostownika.

Chcemy promować i nagradzać osoby, które stawiają na ekologię. Jednym z działań proekologicznych jest chociażby organizowanie kompostowników. Nawet takie – być może niepozorne – działania powodują, że w pewien sposób dbamy o środowisko, w którym żyjemy. Warto, byśmy dla kolejnych pokoleń pozostawili je w jak najlepszym stanie – mówi wójt Janusz Goliński.

Laureaci konkursu otrzymają pojemniki do zbierania deszczówki i rośliny ogrodowe. Termin zgłoszeń upływa 15 września, a szczegółowe informacje dotyczące konkursu znaleźć można w załącznikach.

21/11/2019

„Piątka za segregację”

„Piątka za segregację” – pod tym hasłem kryje się kampania informacyjno-edukacyjna Ministerstwa Środowiska mająca na celu edukację społeczeństwa w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Kampania edukacyjna skierowana jest do właścicieli gospodarstw domowych oraz dodatkowo wspiera program edukacyjny dla dzieci.

Program zakłada podniesienie poziomu świadomości społecznej, że segregowane odpady to potencjał i cenne surowce wykorzystywane w recyklingu.

Wsparcie dla nowelizacji

Motywację do segregowania odpadów ma zwiększyć nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dn. 6 września. Wprowadza one nowe zasady różnicowania stawek za odpady zbierane w sposób selektywny i nieselektywny. Osoby, które segregują odpady zapłacą za ich zagospodarowanie co najmniej dwukrotnie mniej niż te, które nie realizują tego obowiązku.

Barwy kampanii

„Piątce” patronuje pięciu bohaterów: Wyszkłolony, Papa Pier, Plastika Metalika, El Bio i Zmieszko.

Każdy z nich jest przypisany do innego rodzaju odpadów oraz kolorystyki pojemników:

  • Wyszkłolony – zachęca do segregacji szkła,

  • Papa Pier – edukuje na temat segregacji papieru,

  • Plastika Metalika – tłumaczy, jak segregować tworzywa sztuczne i metale,

  • El Bio – nawiązuje do segregacji odpadów BIO,

  • Zmieszko – wskazuje, jakie odpady, powinny trafiać do pojemników z napisem „zmieszane”.

 

Materiały zostały udostępnione przez Ministerstwo Środowiska: www.gov.pl/web/klimat

Więcej informacji: www.naszesmieci.pl

12/09/2017

Stoisko ekologiczne na Dożynkach Gminnych 2017.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców Wójt Gminy Cedry Wielkie w tym roku utworzył stoisko ekologiczne przy okazji trwających Dożynek Gminnych w dniu 9 września br., na którym można było uzyskać informację o systemie segregacji odpadów już obowiązującym oraz o tym, który zostanie wprowadzony w 2019 r. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, gminy na terenie całej Polski mają obowiązek wydzielania dodatkowej frakcji ulegającej biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów tzw. frakcji bio.

Okres przejściowy trwa do 5 lat nie później jednak niż do końca trwania obecnej umowy na odbiór odpadów. W związku z tym, nowe zasady segregacji na terenie gminy Cedry Wielkie zaczną obowiązywać od 2019 roku po rozstrzygnięciu przetargu i zawarciu nowej umowy na odbiór odpadów od mieszkańców naszej Gminy.

W ramach punktu informacyjnego zorganizowane zostały również konkursy dla dzieci, młodzieży jak również dorosłych w zakresie prawidłowej segregacji odpadów i szeroko rozumianej edukacji ekologicznej. Każdy z uczestników nagrodzony został upominkiem jako zachętę do prawidłowej selekcji odpadów.

Dla przypomnienia poniżej zamieszczamy ulotki jak należy segregować odpady w Gminie Cedry Wielkie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29/09/2015

SPRZĄTANIE ŚWIATA

Dnia 25 września 2015r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Trutnowach – jak co roku – włączyli się czynnie w akcję „Sprzątanie Świata”. Zaopatrzeni w worki i rękawiczki gumowe wyruszyli w pobliże szkoły zbierać śmieci, które segregowali zgodnie z przyjętymi zasadami.

Celem tej akcji było nie tylko usunięcie śmieci z naszej okolicy, ale także nauka segregacji i uwrażliwienie uczniów na piękno przyrody. Pomagając w ten sposób przyrodzie przyczyniamy się do jej ochrony. Zakorzeniając tę postawę w świadomości młodych ludzi mamy szansę, że będą ją realizować w życiu codziennym.

Na zakończenie uczniowie otrzymali książki pt. „Trzy moce” przekazane przez Urząd Gminy w Cedrach Wielkich  jako element kampanii edukacyjnej skierowanej do najmłodszych.

09/09/2015

Stoisko „Porządne pomorze” na dożynkach w Cedrach Wielkich.

W pierwszą sobotę września w miejscowości Cedry Wielkie miały miejsce dożynki. Wydarzenie jak można się spodziewać miało charakter festynu dla mieszkańców. Występy sceniczne, konkursy, stoiska z jedzeniem wyprodukowanym przez lokalne koła gospodyń wiejskich. Aura przynajmniej w początkowej części dożynek sprzyjała spędzaniu czasu na świeżym powietrzu.

Wśród atrakcji pojawił się również namiot związany z tematyką odpadową. W namiocie przybywający mieszkańcy otrzymywali informacje o tym jak poprawnie segregować odpady, jak radzić sobie z odpadami problemowymi oraz w jaki sposób przetwarzane są tworzywa sztuczne. Stoisko miało formę aktywną. Uczestnicy rozwiązywali zagadki, testy oraz wykonywali ćwiczenia praktyczne dotyczące tematu odpadów. Zarówno dzieci jak i dorośli znaleźli dla siebie coś ciekawego. Wokół namiotu rozstawiono plansze edukacyjne, z których uczestnicy uzyskiwali odpowiedzi na pytania stawiane w trakcie krótkich zajęć w jakich uczestniczyli. Szczególnie dzieci były bardzo zainteresowane rozwiązywaniem łamigłówek odpadowych. Dużym zaskoczeniem były prezentowane uczestnikom preformy do otrzymywania butelek PET. Dzieci za udział w konkursach otrzymywały lupy do obserwacji przyrodniczych lub książeczki „Trzy moce” z bajką na temat zagadnień odpadowych przedstawionych w przystępnej dla dzieci formie. Dla dorosłych natomiast czekały informatory dotyczące sposobu postępowania z różnymi typami odpadów oraz worki do selektywnej zbiórki.

28/06/2015

Gmina Cedry Wielkie w programie Porządne Pomorze.

 

 

 

 

Informujemy, iż Gmina Cedry Wielkie przystąpiła do programu „Porządne Pomorze – kampania edukacyjna w Regionie Wschodnim Gospodarki Odpadami”. Koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa. Celami projektu jest podniesienie wiedzy z zakresu gospodarki odpadami mieszkańców gmin wschodniego regionu gospodarki odpadami w województwie pomorskim, wzrost zaangażowania nauczycieli, działaczy społecznych, pracowników instytucji kultury i świetlic wiejskich w działania na rzecz zagospodarowania odpadów komunalnych oraz stworzenie i wdrażanie gminnych programów edukacyjnych dotyczących gospodarki odpadami.

 W ramach powyższego projektu w Zakładzie Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie odbyły się dwa cykle spotkań realizowanych dla liderów z gmin uczestniczących w projekcie. W szkoleniu udział wzięli urzędnicy, nauczyciele, sołtysi, przedstawiciele przedsiębiorstw zajmujących się gospodarką odpadami, przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych, pracownicy świetlic wiejskich, ośrodków kultury, bibliotek z ponad 15 gmin. Uczestnicy szkolenia mieli okazję również zwiedzić zakład zapoznając się z funkcjonowaniem całej instalacji i stosowaniem proekologicznych technologii.

29/09/2014

Dobre rady na bioodpady.

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Cedry Wielkie zachęca wszystkich mieszkańców do przydomowego kompostowania odpadów biodegradowalnych. Bioodpady stanowią ok. 40% wszystkich domowych odpadów, ich kompostowanie nie tylko stwarza możliwość uzyskania cennego nawozu naturalnego, ale również pozwala na ograniczenie kosztów wywozu odpadów.

Kompostowanie to stara metoda produkcji wartościowego nawozu organicznego - kompostu. Odpady organiczne są przetwarzane w czasie kompostowania przez różne mikroorganizmy w postaci prostych związków, które mogą wzbogacać glebę pod uprawę roślin.

03/01/2023

Ekodzieciaki czyli kampania edukacyjna skierowana do najmłodszych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do czego można wykorzystać surowce wtórne? Tego uczy mrówka Leopold w pierwszej ogólnopolskiej kampanii społecznej dla dzieci i ich rodziców na temat oszczędzania zasobów naturalnych. Mrówka zachęca do ponownego wykorzystywania niepotrzebnych rzeczy. Zużyte kartki, karton czy plastikowe butelki mogą być materiałami do zabawy. Można z nich wyczarować choćby las pełen zwierząt.

Kampania zachęca rodziców do edukowania poprzez kreatywną zabawę. Promuje twórcze myślenie i działanie a jednocześnie kształtują postawy ekologiczne. Na stornie internetowej www.ekodzieciaki.pl znajdują się proste wizualne instrukcje konstruowania zabawek z wykorzystaniem materiałów tj. niepotrzebnego kartonu, plastikowych butelek, nakrętek, gazet.

Edukację ekologiczną należy rozpoczynać już od najmłodszych lat. Dzieci są bacznymi obserwatorami tego wszystkiego, co się wokół nich dzieje i mogą być partnerami dorosłych w zabiegach o ochronę środowiska.   Dzieci odpowiednio pokierowane przez rodziców staną się prawdziwymi przyjaciółmi i opiekunami przyrody.

Więcej na stronie www.ekodzieciaki.pl

30/01/2013

Program Edukacji Ekologicznej.

​​​

13/03/2012

Utrzymanie czystości i porządku w Gminie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, która w znacznym stopniu zmienia zasady gospodarowania odpadami komunalnymi, jak również nakłada nowe obowiązki na mieszkańców oraz jednostki samorządowe.

Nowe zasady systemu gospodarowania odpadami komunalnymi będą obowiązywały od 1 lipca 2013 r. Rok 2012 jest okresem przejściowym, w którym Rada Gminy w Cedrach Wielkich musi podjąć szereg uchwał z tym związanych, m.in. w sprawie:

-  nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cedry Wielkie,

- stawki opłaty, jaką mieszkańcy będą musieli uiszczać na rzecz Gminy za odbieranie odpadów komunalnych oraz

- przeprowadzenie przetargu na wybór jednostki, która będzie świadczyła usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych,

- rozszerzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Realizacja tych zadań wymaga prawidłowego przygotowania całej dokumentacji, jak również właściwego skalkulowania kosztów związanych z wprowadzeniem nowego systemu. Celem głównym wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach jest zmniejszenie ilości odpadów komunalnych kierowanych do składowania.

Nowe uwarunkowania powodują to, że Gmina Cedry Wielkie staje się właścicielem odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców. Stąd też umowa z jednostką na odbiór odpadów z Państwa nieruchomości zawarta zostanie przez Wójta Gminy Cedry Wielkie, a nie jak dotychczas indywidualnie przez każdego właściciela nieruchomości. Spowoduje to, że właściciel lub zarządca nieruchomości będzie zobowiązany do złożenia deklaracji, określającej ilość zamieszkałych osób, w celu ustalenia wysokości opłaty, która będzie wnoszona do Urzędu Gminy w formie tzw. "opłaty śmieciowej".

Szanowni Mieszkańcy, wprowadzenie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wpłynie na poprawę stanu sanitarnego miasta oraz wyeliminuje nielegalne składowiska odpadów. Natomiast rozszerzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyczyni się do zmniejszenia kosztów ponoszonych przez właścicieli nieruchomości związanych z odbieraniem odpadów.

 

Informacje o nowym systemie i podjętych przez Radę Gminy uchwałach będą Państwu przekazywane na stronie internetowej :

-   www.cedrywielkiegw.e-bip.pl/

-   www.cedry-wielkie.pl

Dodatkowe informacje na ten temat możecie Państwo także uzyskać osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich lub dzwoniąc pod numer telefonu: (58) 692-20-37.

Please reload

photo
photo2
p9051200
p9051194
p9051191
p9051193
p9051190
p9051192
p9051189
dsc_0004
dsc_0012
p9051178
dsc_0013
p9051172
p9051176
p9051179
dsc_0006
dsc_0002
dsc_0008
dsc_0003
dsc_0005
Mój Kanał
Obejrzyj Teraz
bottom of page