DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY CEDRY WIELKIE

(OBOWIĄZUJE OD 1 PAŹDZIERNIKA 2020r.)