top of page

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY CEDRY WIELKIE

 

bottom of page