Akcja "wystawka" - Objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych i problematycznych

02/06/2021

Informujemy mieszkańców Gminy Cedry Wielkie, iż w dniach 14 - 23 czerwca 2021 r. w godz. 6.00-14.00 odbędzie się OBJAZDOWA ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I PROBLEMATYCZNYCH (akcja „wystawka”).

Odpady zostaną odebrane bezpośrednio sprzed nieruchomości mieszkańców zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • 14.06.2021 r. STANISŁAWOWO, WOCŁAWY, TRUTNOWY

 • 16.06.2021 r. KOSZWAŁY, MIŁOCIN

 • 18.06.2021 r. KIEZMARK, LESZKOWY, DŁUGIE POLE

 • 21.06.2021 r. TRZCINISKO, BŁOTNIK, CEDRY MAŁE

 • 23.06.2021 r. CEDRY WIELKIE, GIEMLICE

 

ODBIERAMY:

 • Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (kompletny)

 • Meble i inne odpady wielkogabarytowe

 • Zużyte opony pochodzące wyłącznie z samochodów osobowych oraz pojazdów jednośladowych

 

NIE ODBIERAMY:

 • Części samochodowych np., zderzaki, szyby, kanapy, opony rolnicze itp.

 • Odpadów budowlanych: styropianu, okien, azbestu, gruzu, betonu i innych odpadów pochodzących z remontów

 • Odpadów zielonych (gałęzie, trawa)

 • Odpadów medycznych

 • Odpadów niemożliwych do zidentyfikowania

 • Odpadów wskazujących na pochodzenie z działalności gospodarczej

 

Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej proszeni są o wystawienie odpadów przed posesjami, mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej – przy wiatach (nie wstawiać do wiat!!!)

 

Odpady należy wystawić wieczorem w dniu poprzedzającym dzień zbiórki, ponieważ objazd będzie odbywał się od godzin porannych. Odpady wystawione w późniejszym czasie nie będą odbierane.

07/10/2020

Dodatkowe objazdy odbioru odpadów zmieszanych oraz biodegradowalnych

W dniach 9 października oraz 23 października 2020 r. odbędą się dodatkowe objazdy odbioru odpadów zmieszanych oraz biodegradowalnych z nieruchomości wielolokalowych.

 

Prosimy o wcześniejsze wystawienie pojemników z odpadami przed posesje.

07/10/2020

Obowiązuje nowy numer konta

Informujemy, że od dnia 1 października 2020 roku obowiązuje nowy numer konta, na który należy wnosić opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Cedry Wielkie.

 

NUMER KONTA: BS Pruszcz Gdański 46 8335 0003 0200 0114 2000 0650

02/06/2020

Akcja "wystawka" - Objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych i problematycznych

Informujemy mieszkańców Gminy Cedry Wielkie, iż w dniach 15 czerwca - 24 czerwca 2020 r. w godz. 6-14 odbędzie się OBJAZDOWA ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I PROBLEMATYCZNYCH (akcja “wystawka”).

 

Odpady zostaną odebrane bezpośrednio sprzed nieruchomości mieszkańców zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • 15.06.2020 r. STANISŁAWOWO, WOCŁAWY, TRUTNOWY

 • 17.06.2020 r. KOSZWAŁY, MIŁOCIN

 • 19.06.2020 r. KIEZMARK, LESZKOWY, DŁUGIE POLE

 • 22.06.2020 r. TRZCINISKO, BŁOTNIK, CEDRY MAŁE

 • 24.06.2020 r. CEDRY WIELKIE, GIEMLICE

 

ODBIERAMY:

 • Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (kompletny)

 • Meble i inne odpady wielkogabarytowe

 • Zużyte opony pochodzące wyłącznie z samochodów osobowych oraz pojazdów jednośladowych


 

NIE ODBIERAMY:

 • Części samochodowych np., zderzaki, szyby, kanapy, opony rolnicze itp.

 • Odpadów budowlanych: styropianu, okien, azbestu, gruzu, betonu i innych odpadów pochodzących z remontów

 • Odpadów zielonych (gałęzie, trawa)

 • Odpadów medycznych

 • Odpadów niemożliwych do zidentyfikowania

 • Odpadów wskazujących na pochodzenie z działalności gospodarczej

 

Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej proszeni są o wystawienie odpadów przed posesjami, mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej – przy wiatach ( nie wstawiać do wiat!!!)

 

Odpady należy wystawić wieczorem w dniu poprzedzającym dzień zbiórki, ponieważ objazd będzie odbywał się od godzin porannych.

Odpady wystawione w późniejszym czasie nie będą odbierane.

19/12/2019

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2020 ROKU

Zamieszczamy aktualny harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2020 rok dla wszystkich miejscowości w Gminie Cedry Wielkie. Przypominamy iż opłatę za odbiór odpadów komunalnych należy uiszczać do 15-go dnia każdego miesiąca.

 

Należność za odpady można wpłacać w kasie Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich lub na rachunek bankowy Gminy:

 

BS Pruszcz Gdański: 11 8335 0003 0200 0114 2000 0019

Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul. M.Płażyńskiego 16 83-020 Cedry Wielkie

(tytuł wpłaty: za odbiór odpadów komunalnych za miesiąc… + nazwisko i imię osoby składającej deklarację)

Harmonogramy dla poszczególnych miejscowości  >> Błotnik, Cedry Małe, Cedry Wielkie, Długie Pole, Giemlice, Kiezmark, Koszwały, Leszkowy, Miłocin, Stanisławowo, Trutnowy, Trzcinisko, Wocławy

HARMONOGRAM WEDŁUG FRAKCJI

1 / 1

Please reload