02/06/2020

Akcja "wystawka" - Objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych i problematycznych

Informujemy mieszkańców Gminy Cedry Wielkie, iż w dniach 15 czerwca - 24 czerwca 2020 r. w godz. 6-14 odbędzie się OBJAZDOWA ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I PROBLEMATYCZNYCH (akcja “wystawka”).

 

Odpady zostaną odebrane bezpośrednio sprzed nieruchomości mieszkańców zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • 15.06.2020 r. STANISŁAWOWO, WOCŁAWY, TRUTNOWY

 • 17.06.2020 r. KOSZWAŁY, MIŁOCIN

 • 19.06.2020 r. KIEZMARK, LESZKOWY, DŁUGIE POLE

 • 22.06.2020 r. TRZCINISKO, BŁOTNIK, CEDRY MAŁE

 • 24.06.2020 r. CEDRY WIELKIE, GIEMLICE

 

ODBIERAMY:

 • Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (kompletny)

 • Meble i inne odpady wielkogabarytowe

 • Zużyte opony pochodzące wyłącznie z samochodów osobowych oraz pojazdów jednośladowych


 

NIE ODBIERAMY:

 • Części samochodowych np., zderzaki, szyby, kanapy, opony rolnicze itp.

 • Odpadów budowlanych: styropianu, okien, azbestu, gruzu, betonu i innych odpadów pochodzących z remontów

 • Odpadów zielonych (gałęzie, trawa)

 • Odpadów medycznych

 • Odpadów niemożliwych do zidentyfikowania

 • Odpadów wskazujących na pochodzenie z działalności gospodarczej

 

Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej proszeni są o wystawienie odpadów przed posesjami, mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej – przy wiatach ( nie wstawiać do wiat!!!)

 

Odpady należy wystawić wieczorem w dniu poprzedzającym dzień zbiórki, ponieważ objazd będzie odbywał się od godzin porannych.

Odpady wystawione w późniejszym czasie nie będą odbierane.

19/12/2019

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2020 ROKU

Zamieszczamy aktualny harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2020 rok dla wszystkich miejscowości w Gminie Cedry Wielkie. Przypominamy iż opłatę za odbiór odpadów komunalnych należy uiszczać do 15-go dnia każdego miesiąca.

 

Należność za odpady można wpłacać w kasie Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich lub na rachunek bankowy Gminy:

 

BS Pruszcz Gdański: 11 8335 0003 0200 0114 2000 0019

Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul. M.Płażyńskiego 16 83-020 Cedry Wielkie

(tytuł wpłaty: za odbiór odpadów komunalnych za miesiąc… + nazwisko i imię osoby składającej deklarację)

Harmonogramy dla poszczególnych miejscowości  >> Błotnik, Cedry Małe, Cedry Wielkie, Długie Pole, Giemlice, Kiezmark, Koszwały, Leszkowy, Miłocin, Stanisławowo, Trutnowy, Trzcinisko, Wocławy

HARMONOGRAM WEDŁUG FRAKCJI

21/11/2019

„Piątka za segregację”

„Piątka za segregację” – pod tym hasłem kryje się kampania informacyjno-edukacyjna Ministerstwa Środowiska mająca na celu edukację społeczeństwa w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Kampania edukacyjna skierowana jest do właścicieli gospodarstw domowych oraz dodatkowo wspiera program edukacyjny dla dzieci.

Program zakłada podniesienie poziomu świadomości społecznej, że segregowane odpady to potencjał i cenne surowce wykorzystywane w recyklingu.

Wsparcie dla nowelizacji

Motywację do segregowania odpadów ma zwiększyć nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dn. 6 września. Wprowadza one nowe zasady różnicowania stawek za odpady zbierane w sposób selektywny i nieselektywny. Osoby, które segregują odpady zapłacą za ich zagospodarowanie co najmniej dwukrotnie mniej niż te, które nie realizują tego obowiązku.

Barwy kampanii

„Piątce” patronuje pięciu bohaterów: Wyszkłolony, Papa Pier, Plastika Metalika, El Bio i Zmieszko.

Każdy z nich jest przypisany do innego rodzaju odpadów oraz kolorystyki pojemników:

 • Wyszkłolony – zachęca do segregacji szkła,

 • Papa Pier – edukuje na temat segregacji papieru,

 • Plastika Metalika – tłumaczy, jak segregować tworzywa sztuczne i metale,

 • El Bio – nawiązuje do segregacji odpadów BIO,

 • Zmieszko – wskazuje, jakie odpady, powinny trafiać do pojemników z napisem „zmieszane”.

 

Materiały zostały udostępnione przez Ministerstwo Środowiska: www.gov.pl/web/klimat

Więcej informacji: www.naszesmieci.pl

04/08/2019

Regulacja cen za wywóz śmieci

Nazywana przez wielu rewolucja śmieciowa miała być wielką niewiadomą i miała powodować wiele problemów związanych z segregacją śmieci w gospodarstwach domowych. Ale mieszkańcy naszej gminy wzięli sobie do serca przepisy i odpady komunalne dzielą zgodnie z obowiązującymi od 1 lipca nowymi wymogami.

 

Przypomnijmy, że od 1 lipca wszystkie śmieci dzielimy na sześć frakcji: bio, szkło, tworzywa sztuczne, papier, odpady zmieszane i odpady zielone odbierane w PSZOK.

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie naszej gminy przebiega prawidłowo. W ostatnich dwóch latach nie odnotowano nieprawidłowości w segregowaniu odpadów. Zgłaszano jedynie pojedyncze przypadki składowania śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Warto jednak podkreślić, że każdego roku sołtysi organizują akcję sprzątania wsi, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców. Dzięki taki akcjom nasze miejscowości są czyste, a w takich miejscach żyje się na pewno znacznie przyjemniej – mówi Janusz Goliński, wójt gminy Cedry Wielkie.

Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina jest zobowiązana pokryć wszystkie koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Te niestety rosną z każdym rokiem. Warto w tym miejscu nadmienić, że od 2013 roku nie było podwyżki w opłatach za odbiór odpadów komunalnych.

- Regulacja cen nie jest zależna od nas. Wpłynęło na to kilka czynników. Wzrosły ceny paliwa, energii elektrycznej oraz składowania śmieci na składowisku, ale też koszty zatrudnienia pracowników. Na wysokość kosztów odbiorów odpadów komunalnych ma również wpływ konieczność odbierania dodatkowej frakcji odpadów komunalnych, a więc odpadów BIO przez cały rok, konieczność dostarczenia dodatkowych worków na odpady BIO oraz zapewnienie osobnych kursów pojazdów odbierających te odpady od mieszkańców. To tylko niektóre czynniki, które w żaden sposób nie są zależne od gminy – tłumaczy Janusz Goliński.

Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zróżnicowana i zależy od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość w ramach jednego gospodarstwa domowego.

* Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla jednego gospodarstwa domowego, jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wynoszą:

 • 38 zł miesięcznie w przypadku, gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje 1–2 osoby;

 • 74 zł miesięcznie w przypadku, gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje 3 i więcej osób.

 

* Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla jednego gospodarstwa domowego, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wynoszą:

 • 75,00 zł miesięcznie w przypadku, gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje 1–2 osoby;

 • 141,00 zł miesięcznie w przypadku, gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje 3 i więcej osób.

 

Uchwała w sprawie regulacji cen podjęta została w czerwcu przez Radę Gminy Cedry Wielkie. Nowe stawki obowiązywać będą od 1 września.

1 / 6

Please reload

Urząd Gminy Cedry Wielkie

ul. M. Płażyńskiego 16

83-020 Cedry Wielkie

tel. 58-683-61-64

urzad@cedry-wielkie.pl

www.cedry-wielkie.pl

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now