PRZEPISY PRAWNE ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

załącznik nr 1

 

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

załącznik nr 2

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

załącznik nr 3

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

załącznik nr 4

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

załącznik nr 5

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

załącznik nr 6

 

Uchwała Nr IV/26/16 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Cedry Wielkie.

załącznik nr 7

 

Uchwała nr IV/27/15 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 10 marca 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

załącznik nr 8

 

Uchwała nr IV/28/15 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 10 marca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

załącznik nr 9

 

Uchwała nr III/21/15 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

załącznik nr 10

 

Uchwała nr XXVI/219/13 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 6 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Cedry Wielkie.

załącznik nr 11

Please reload

Urząd Gminy Cedry Wielkie

ul. M. Płażyńskiego 16

83-020 Cedry Wielkie

tel. 58-683-61-64

urzad@cedry-wielkie.pl

www.cedry-wielkie.pl

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now