Urząd Gminy Cedry Wielkie

ul. M. Płażyńskiego 16

83-020 Cedry Wielkie

tel. 58-683-61-64

urzad@cedry-wielkie.pl

www.cedry-wielkie.pl

PRZEPISY PRAWNE ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

załącznik nr 1

 

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

załącznik nr 2

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

załącznik nr 3

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

załącznik nr 4

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

załącznik nr 5

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

załącznik nr 6

 

Uchwała Nr IV/26/16 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Cedry Wielkie.

załącznik nr 7

 

Uchwała nr IV/27/15 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 10 marca 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

załącznik nr 8

 

Uchwała nr IV/28/15 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 10 marca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

załącznik nr 9

 

Uchwała nr III/21/15 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

załącznik nr 10

 

Uchwała nr XXVI/219/13 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 6 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Cedry Wielkie.

załącznik nr 11

Please reload

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now