Urząd Gminy Cedry Wielkie

ul. M. Płażyńskiego 16

83-020 Cedry Wielkie

tel. 58-683-61-64

urzad@cedry-wielkie.pl

www.cedry-wielkie.pl

04/08/2019

Regulacja cen za wywóz śmieci

Uchwała w sprawie regulacji cen podjęta została w czerwcu przez Radę Gminy Cedry Wielkie. Nowe stawki obowiązywać będą od 1 września.

Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zróżnicowana i zależy od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość w ramach jednego gospodarstwa domowego.

* Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla jednego gospodarstwa domowego, jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wynoszą:

– 38 zł miesięcznie w przypadku, gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje 1–2 osoby;

– 74 zł miesięcznie w przypadku, gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje 3 i więcej osób.

* Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla jednego gospodarstwa domowego, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wynoszą:

– 75,00 zł miesięcznie w przypadku, gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje 1–2 osoby;

– 141,00 zł miesięcznie w przypadku, gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje 3 i więcej osób.

17/05/2016

Opłata za odbiór odpadów komunalnych.

Przypominamy, iż opłatę za odbiór odpadów komunalnych należy uiszczać do 15-go dnia każdego miesiąca. Należność można wpłacać w kasie Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich lub na rachunek bankowy Gminy:

  • BS Pruszcz Gdański: 11 8335 0003 0200 0114 2000 0019

  • Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul. M.Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie

  • (tytuł wpłaty: za odbiór odpadów komunalnych za miesiąc…+ nazwisko i imię osoby składającej deklarację)

Wysokość miesięcznej opłaty wynosi:

21/04/2014

Komunikat dot. obniżki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Informujemy, iż od 1 czerwca 2014 r. stawka za odbiór i gospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny dla gospodarstw 1-2 osobowych będzie wynosić 23 zł /m-c. Dotychczas opłata wynosiła 28 zł/m-c.


Zmiana stawki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Informujemy również, że w przypadku nieruchomości wielolokalowych (dot. spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych), deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi winien złożyć zarząd nieruchomością wspólną.


Termin składania deklaracji upływa 23 maja 2014 r.


Deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy w Cedrach Wielkich przy ul. M. Płażyńskiego 16 (pok. nr 14) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu bądź przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul. M. Płażyńskiego 16 83-020 Cedry Wielkie.

03/07/2013

Komunikat dot. opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Przypominamy, iż opłatę za odbiór odpadów komunalnych należy uiszczać do 15-go każdego miesiąca począwszy od lipca br. Należność można wpłacać w kasie Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich lub na rachunek bankowy Gminy:

BS Pruszcz Gdański
11 8335 0003 0200 0114 2000 0019
Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie
(tytuł wpłaty: za odbiór odpadów komunalnych za miesiąc…. + nazwisko i imię osoby składającej deklarację).

Please reload

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now