13/09/2020

ZMIANA METODY NALICZANIA STAWKI ZA ODPADY KOMUNALNE

W dniu 1 lipca bieżącego roku została podjęta uchwała zmieniająca metodę naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od 1 października obowiązuje stawka “od osoby”, która wynosi 22 zł.

Od 1 października właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych mają obowiązek segregacji!

 

Stawka podwyższona w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w segregacji odpadów wynosi 66 zł od osoby.

Zniżka za kompostowanie odpadów biodegradowalnych w zabudowie jednorodzinnej wynosi 1 zł od osoby.

Zniżka dla rodzin wielodzietnych wynosi 1 zł od osoby.

Uwaga! Zmiana numeru konta, na które należy wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami!

BS Pruszcz Gdański 46 8335 0003 0200 0114 2000 0650

Opłaty należy dokonywać “z góry” do 15 dnia każdego miesiąca.

W związku z powyższymi zmianami należy złożyć nową deklarację  w terminie do 30 września br

Formularze roznoszone są mieszkańcom przez Sołtysów poszczególnych miejscowości.

Istnieje możliwość złożenia deklaracji w formie elektronicznej przez epuap.

Formularz elektroniczny będzie aktywny od dnia 1 października.

04/08/2019

Regulacja cen za wywóz śmieci

Uchwała w sprawie regulacji cen podjęta została w czerwcu przez Radę Gminy Cedry Wielkie. Nowe stawki obowiązywać będą od 1 września.

Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zróżnicowana i zależy od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość w ramach jednego gospodarstwa domowego.

* Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla jednego gospodarstwa domowego, jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wynoszą:

– 38 zł miesięcznie w przypadku, gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje 1–2 osoby;

– 74 zł miesięcznie w przypadku, gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje 3 i więcej osób.

* Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla jednego gospodarstwa domowego, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wynoszą:

– 75,00 zł miesięcznie w przypadku, gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje 1–2 osoby;

– 141,00 zł miesięcznie w przypadku, gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje 3 i więcej osób.

17/05/2016

Opłata za odbiór odpadów komunalnych.

Przypominamy, iż opłatę za odbiór odpadów komunalnych należy uiszczać do 15-go dnia każdego miesiąca. Należność można wpłacać w kasie Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich lub na rachunek bankowy Gminy:

  • BS Pruszcz Gdański: 11 8335 0003 0200 0114 2000 0019

  • Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul. M.Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie

  • (tytuł wpłaty: za odbiór odpadów komunalnych za miesiąc…+ nazwisko i imię osoby składającej deklarację)

Wysokość miesięcznej opłaty wynosi:

21/04/2014

Komunikat dot. obniżki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Informujemy, iż od 1 czerwca 2014 r. stawka za odbiór i gospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny dla gospodarstw 1-2 osobowych będzie wynosić 23 zł /m-c. Dotychczas opłata wynosiła 28 zł/m-c.


Zmiana stawki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Informujemy również, że w przypadku nieruchomości wielolokalowych (dot. spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych), deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi winien złożyć zarząd nieruchomością wspólną.


Termin składania deklaracji upływa 23 maja 2014 r.


Deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy w Cedrach Wielkich przy ul. M. Płażyńskiego 16 (pok. nr 14) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu bądź przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul. M. Płażyńskiego 16 83-020 Cedry Wielkie.

03/07/2013

Komunikat dot. opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Przypominamy, iż opłatę za odbiór odpadów komunalnych należy uiszczać do 15-go każdego miesiąca począwszy od lipca br. Należność można wpłacać w kasie Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich lub na rachunek bankowy Gminy:

BS Pruszcz Gdański
11 8335 0003 0200 0114 2000 0019
Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie
(tytuł wpłaty: za odbiór odpadów komunalnych za miesiąc…. + nazwisko i imię osoby składającej deklarację).

Please reload

Urząd Gminy Cedry Wielkie

ul. M. Płażyńskiego 16

83-020 Cedry Wielkie

tel. 58-683-61-64

urzad@cedry-wielkie.pl

www.cedry-wielkie.pl

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now