top of page

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Cedry Wielkie za 2022 rok (28.04.2023 r.)

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Cedry Wielkie za 2021 rok (29.04.2022 r.)

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Cedry Wielkie za 2020 rok (30.04.2021 r.)

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Cedry Wielkie za 2019 rok (30.11.2020 r.)

28/04/2019

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Cedry Wielkie za 2018 rok

25/04/2018

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Cedry Wielkie za 2017 rok.

25/04/2017

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Cedry Wielkie za 2016 rok.

1 / 1

Please reload

bottom of page